management commitment

management commitment

MANAGEMENT COMMITMENT

  • GCN TURK olarak, hizmetlerimizi ulusal ve uluslar arası alanda tarafsızlık ve bağımsız olarak coğrafi alan, sosyal ve siyasi alan, sektör ve endüstri farkı gözetmeksizin akreditasyon kapsam ve standardlar, prosedürler çerçevesinde talep eden tüm ilgili taraflara eşit olarak sunmayı,
  • GCN TURK çalışanları ve üst yönetimi, uluslar arası gözetim, uygunluk değerlendirme, muayene, test, ürün belgelendirme ve system belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye sokacak veya şüpheye düşürecek her hangi bir davranışta bulunmayacağını,
  • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarını etkileyebilecek durumlara karşı analizleri yapmayı ve sürekli gözden geçireceğini,
  • Yürürlükteki AB Direktifleri ve uluslar arası akreditasyon kurallarına uymayı ve mevzuat şartlarını sürekli gözden geçirerek bu şartlara uymayı,
  • Olası çıkar çatışmalarını yönetmek için analizlerini yaparak ve sürekli gözden geçirmeyi,
  • Doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir suretle uygunluk değerlendirme, uluslar arası gözetim, muayene, test, ürün belgelendirme ve system belgelendirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermemeyi,
  • GCN TURK bağımsızlık , gizlilik ve tarafsızlığı sağlamak adına tüm çalışanları ve üst yönetimin aldığı ücretler belge sayısına ve belge ücretlerine bağlı olmadığını,
  • Belgelendirme kararlarının alınmasında etkili olacak personelin denetimlerden bağımsız olacağına,
  • Yasalar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve kurumlara yasal oarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmayı,
  • Tüm bu faaliyetlerin bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uyacağını GCN TURK yönetimi ve çalışanları olarak taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Saadettin Çay

Cerkesli OSB Mah. IMES Makine Ihtisas OSB 18. Cad. A4/2 No.41/2 Dilovasi – Kocaeli / TURKIYE

Tel : +90 216 365 78 38       Fax: +90 216 313 44 19

info@gtl.com.tr

Global Technology Laboratory © 2018