DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME

Deniz kirliliğini önlemenin en önemli aracı, Deniz Kirliliğinin Gemilerden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmedir (MARPOL sözleşmesi). Sözleşmenin kendisi, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin hükümler içeren altı zorunlu ek içermektedir.