Yönetim Taahhüdü

  • GCN TÜRK olarak, ulusal ve uluslararası tarafsızlık gözetmeksizin, coğrafi alan, sosyal ve politik alan, sektör ve sektör ayrımı gözetmeksizin, akreditasyon kapsamı, standartları ve prosedürleri çerçevesinde tüm ilgili taraflara hizmetlerimizi eşit olarak sunmak,
  • GCN TÜRK çalışanları ve üst yönetimi, uluslararası gözetim, uygunluk değerlendirmesi, muayene, test, ürün belgelendirme ve sistem belgelendirme faaliyetlerini yürütürken tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını tehlikeye atacak veya şüphe uyandıracak davranışlarda bulunmayacağını,
  • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarını etkileyebilecek durumlara karşı analizler yapmak ve sürekli gözden geçirmek,
  • Mevcut AB Direktifleri ve uluslararası akreditasyon kurallarına uymak ve mevzuat şartlarını sürekli gözden geçirerek bu şartlara uymak,
  • Olası çıkar çatışmalarını yönetmek için analizler yapmak ve sürekli gözden geçirmek,
  • Uygunluk değerlendirmesi, uluslararası gözetim, muayene, test, ürün belgelendirme ve sistem belgelendirme konularında doğrudan veya dolaylı olarak danışmanlık hizmeti vermemek,
  • Bağımsızlığın, gizliliğin ve tarafsızlığın sağlanması amacıyla tüm çalışanların ve üst yönetimin ücretlerinin belge sayısına ve belge ücretine bağlı olmaması,
  • Belgelendirme kararlarının alınmasında etkin olacak personelin denetimlerden bağımsız olacağı,
  • Kanuna uygun olarak bilgi ve belge talep etmeye yetkili kişi ve kuruluşlara hukuken verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutmayı,
  • GCN TÜRK yönetimi ve çalışanları olarak tüm bu faaliyetlerin bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun olacağını taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Saadettin ÇAY