Yönetim Taahhüdü

GTL’nin yapısı, ISO/IEC 17025 ve ilgili rehberlerin prensipleri çerçevesinde kendisine müracaatta bulunan tüm kuruluşlara eşit ve tarafsız olarak, yaptığı test ve deney faaliyetleri ile ilgili güveni verecek şekilde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda özellikle;

 • Laboratuvarımız, deney çalışmalarının TS ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının şartlarının karşılanmasından, müşterilerimizin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 • Kuruluşumuz görevleri yerine getirmek, kalite yönetim sisteminden veya test/deney prosedürlerinden saplamaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan yönetici ve teknik personelleri bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda bu personellerin görev, yetki tanımları hazırlanmış olup yardımcılarının da atamaları yapılmıştır.
 • Kuruluşumuz teknik kararları etkileyecek her türlü ticari mali baskılardan uzaklığı, çalışanlarımızın sosyal haklarını güvence altına alarak sağlamayı taahhüt eder.
 • Çalışanların ücretlerinin yaptıkları deney sayısından alınan sonuçlardan bağımsızlığı kuruluşumuz tarafından güvence edilmektedir. Tüm çalışanlar kuruluşumuzun kayıtlı ve belirli bir ücret karşılığı çalışan üyeleri olması ve sözleşmeli olarak çalıştırılacaklarını taahhüt eder.
 • Kuruluşumuz hissedarları ve yöneticileri çalışanların kararlarını etkileyebilecek hiçbir baskı ve yönlendirme yapmayacağını taahhüt eder.
 • Kuruluşumuz bilginin müşteri tarafından kamuya açık hale getirildiği veya laboratuvarla müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar haricinde diğer tüm bilgileri özel bilgi olarak değerlendirip bu bilgileri mahrem bilgi olarak kabul etmektedir.
 • Kuruluşumuz gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri yada ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda yönetim temsilcisi tarafından mail yada dilekçe ile haberdar edilmektedir.
 • Kuruluşumuz müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayan sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesi ve iletilmesi konusunda gerekli yaptırımların sağlandığını bu tür bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılmayacağını taahhüt eder.
 • Kuruluşumuz çalışanlarının yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışması ile ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için gerekli düzenlemeyi taahhüt eder.
 • Laboratuvar dışında kişi veya kuruluşların yapılan inceleme ve deney sonuçlarını etkilememeleri, deney çalışmaları ile ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığında güveni tehlikeye sokabilecek faaliyetlere karışmamaları amacıyla çalışanların başka bir üretim ortamında çalışmaları, müşterimiz olan üretici firmalara danışmanlık yapmaları veya herhangi bir ticari ilişkide bulunmaları yasaklanmıştır.
 • Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu teknik bir yönetim oluşturulmuştur. Kuruluşumuz bu yönetime destek vermeyi taahhüt eder.
 • Diğer görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak bu standarttaki kurulların uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip bir yönetim temsilcisi atanmış olup üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması sağlanmıştır. Kuruluşumuz yönetim temsilcisine sistemin uygulanmasına yönelik her türlü desteği vereceğimizi taahhüt eder.
 • GCNTR ULUSLARARASI BELGELENDİRME, GÖZETİM, EĞİTİM VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini gözeteceğini, GTL laboratuvar çalışanları üzerinde herhangi bir baskı kurmayacağını, laboratuvara gelen müşterilere eşit davranacağını taahhüt eder.

Genel Müdür
Sebahattin ÇAY
17.11.2022